Concept Nationaal vliegprogramma 2022

NPO BESTUUR Concept Nationaal vliegprogramma 2022

Uitgangspunten Landelijk Vliegprogramma

Bij het opstellen van het vliegprogramma 2022 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende uitgangspunten en wensen: Niet meer vluchten dan in 2021 Een wat latere start, 3 weken, van het vliegseizoen en 1 week langer door Voor iedere liefhebber zoveel mogelijk gelijke kansen Voor alle disciplines een aantrekkelijk spel programma Opbouwmogelijkheden en trainingsmogelijkheden voor iedere speldiscipline De maanden mei, juni en juli gebruiken voor een flexibel opleerprogramma voor jonge duiven Natour in stand houden als spelmogelijkheid voor oude en jonge (op leer) duiven.
Wijzigingen t.o.v. 2021 zijn als volgt:
 
Vitesse/ Midfond We beginnen 3 weker later om grillig april weer en roofvogel druk zoveel mogelijk te ontlopen. Wat later beginnen is ook een goede oplossing voor de werkende liefhebber welke anders minder kansen heeft om zijn duiven te trainen door te weinig daglicht. Er is voor V/MF spelers elke week 1 vlucht met de oude duiven van week 17 t/m week 29 en aansluitend begint het jonge duiven programma. Dus 1 vlucht per week van begin tot einde seizoen voor de V/MF spelers. M20 en M21 zijn midfond vluchten met 1 nacht mand. In het begin van het seizoen is 1 nacht het meest flexibel en op deze wijze kunnen Marathon liefhebbers hun duiven met 1 nacht mand inspelen in het afdelingsprogramma. Bestaande regeling invliegduiven blijft ongewijzigd.  De Grand Prix vluchten op de Midfond zoveel mogelijk in Sector verband of met meerdere afdelingen gelijk te lossen.  

Dagfond Van de 6 Dagfond vluchten worden er twee als Nationale lossing vervlogen en minimaal 1 in Sector verband.  

Marathon Ruim opleer programma in afdelingsverband met 1 nacht mand. A27-Dax wordt een sectorvlucht. Dax kent al jaren een teruglopende en lage deelname. De deelname aan Sector Marathon vluchten ligt veel hoger. Marathon duiven kunnen worden gespeeld op 2 of 3 vluchten in een cyclus van 3 weken. In het programma zijn twee mogelijkheden om het NPO en ZLU programma te combineren. Week 26 met een Sector vlucht en Agen en week 30 met Nationaal Bergerac en Narbonne bieden deze mogelijkheden. Het NPO Bestuur gaat in overleg met de ZLU om deze vluchten te combineren zodat er in week 26 en 30 nog maar 1 marathon vlucht is i.p.v. 2.  

Jonge duiven De maanden mei, juni en juli gebruiken om jonge duiven op te leren als weer gunstig is. Programma start 1 augustus en gaat 1 week langer door. J36 en N36 kunnen worden gecombineerd.  

Ongewijzigd Alle afstanden in dit vliegprogramma zijn indicatief. Er zijn 5 Natourvluchten welke worden ingevuld door de Afdelingen Afdelingen worden nadrukkelijk opgeroepen geen extra wedvluchten te plannen  
Grand Prix kalender Nationale vluchten
Week  Naam Losplaats Speltype 24 Grand Prix Pyreneeën  St Vincent Nat.  Marathon  26 Grand Prix Midi France  Vierzon Nat.   Dagfond 27 Grand Prix TGV  Afdeling(en) Midfond 28 Grand Prix Issoudun  Issoudun Nat. Dagfond 29 Grand Prix Parijs  Afdeling(en)  Midfond 30 Grand Prix Bergerac Bergerac  Marathon  35 Grand Prix Talenten  Sector  Jong  37 Grand Prix Orleans  Sector  Jong

Afspraken en kampioenschappen Start officiële vliegseizoen 1 mei. Einde officiële vliegseizoen 17 september. Vitesse vluchten, 6 van de 7 tellen. Start Vitesse week 17. Einde Vitesse week 28. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven.  Midfond vluchten, 5 van de 6 vluchten tellen. Start Midfond week 20 mei. Einde Midfond week 29. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven. Dagfond vluchten, 5 van de 6 vluchten tellen. Start Dagfond week 22. Einde Dagfond week 32. De resultaten worden uit de afdelingsuitslag gehaald. Bij afdelingen die bij de Eendaagse fond vluchten met een gesplitste uitslag werken mag de gesplitste uitslag gebruikt worden. De uitslagen mogen maximaal in tweeën worden gesplitst. Marathon vluchten starten week 24 met de Nationale vlucht St. Vincent.  Op St. Vincent zijn geen jaarlingen toegestaan. Op de overige Marathon vluchten zijn wel jaarlingen toegestaan. Er tellen 3 vluchten voor het duifkampioenschap en 4 van de 5 voor de  hok kampioenschapen. De Sectoren mogen optioneel een Sector vlucht (A23) inplannen in week 23. Deze vlucht telt niet mee voor de nationale kampioenschappen en de Olympiade.  Jonge duiven programma start week 30. Einde Jonge duiven programma week 37. Voor het nationaal kampioenschap en Olympiade tellen 6 van de 8 vluchten. Op de jonge duiven vluchten zijn alleen jonge duiven toegestaan. Om tot een correcte berekening van de nationale kampioenschappen te kunnen komen is het nodig dat de samenstelling van de samenspelen aan ons bekend gemaakt wordt. Het is ook zaak dat de “splijtleden” direct worden doorgegeven. Bij alle Nationale Kampioenschappen is de prijsverhouding 1:4. dit geldt voor zowel de aangewezen / onaangewezen kampioenschappen als de duifkampioenschappen. Voor het onaangewezen kampioenschap gelden dezelfde regels als in voorgaande jaren:De punten van alle geconstateerde duiven worden bij elkaar opgeteld en dit totaal wordt gedeeld dat het aantal ingekorfde duiven. Met een minimaal deelgetal van 10 voor de categorieën Vitesse, Midfond en Jonge duiven. Een minimaal deelgetal van 5 geldt voor de categorieën Eendaagse fond en Marathon. Voor het aangewezen kampioenschap gelden de volgende regels:
Het gemiddeld aantal punten van 2 geklokte duiven uit de eerste 3 duiven van de inkorflijst (de 3 eerst getekenden). Dus worden alle 3 getekende duiven op tijd geklokt, dan worden de punten van de eerste 2 geklokte getekenden opgeteld en daarna gedeeld door 2.Worden er 2 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de punten van deze 2 duiven opgeteld en daarna gedeeld door 2. (Dit geldt ook als er maar 2 duiven zijn ingekorfd). Wordt er maar 1 van de 3 getekende duiven geklokt, dan worden de door deze duif behaalde punten door 2 gedeeld (dit geldt ook als er maar 1 duif werd ingekorfd). Kilometergrenzen per categorie op de minimale afstand per Afdeling/Sector bij de berekening van de Nationale Kampioenschappen.

Vitesse             100 tot 350 kilometer
Midfond            300 tot 500 kilometer
Dagfond           500 tot 750 kilometer
Marathon          vanaf 700 kilometer

Jonge duiven    minimale afstand 100 kilometer en maximale afstand rekening houdend met de losplaatsen genoemd in het NPO Wedvluchtreglement.
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap met een marge van 5% zoals ook bij de Olympiade criteria van toepassing is. Voor uitzending naar de Olympiade gelden de Nationale NPO kampioenschappen. Voor de Nationale NPO kampioenschappen tellen alleen vluchten van het Nationaal vliegprogramma.

Wijzigingen en voorbehoud Het Nationale vliegprogramma en Nationale kampioenschappen 2022 zijn in bijzondere omstandigheden tot stand gekomen. Het is niet uitgesloten dat door veranderende omstandigheden in de toekomst het Nationale vliegprogramma en/of kampioenschappen worden aangepast. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden, veranderende wet- en regelgeving en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het NPO Bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen. Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht) dan kan het NPO Bestuur in bijzondere omstandigheden besluiten af te wijken van de kilometergrenzen voor de respectievelijke spelonderdelen. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van de Nationale kampioenschappen. In die gevallen kan het NPO Bestuur besluiten de regels, al dan niet tijdelijk, aan te passen. Aanpassing omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden. De besluiten van het NPO Bestuur zijn bindend in deze. Het NPO en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten. Wijzigingen van het Nationale vliegprogramma en of Nationale kampioenschappen worden gepubliceerd in Op (de) Hoogte en de NPO site.                                                                                                                                       Terug naar inhoudsopgave

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: