RAYON BERG EN DAL Agenda

Geachte Sportvriend(in),

Net als vorig jaar kunnen wij niet in het verenigingsgebouw vergaderen, en
net als vorig jaar rekenen wij op uw instemming wat betreft schriftelijk
vergaderen. Hierbij heeft het bestuur het genoegen u de agenda te doen
toekomen voor de geplande ledenvergadering op maandag 23 maart 2021.

 Ons voorstel is, als vorig jaar, dat daar waar er wat te kiezen valt,
wij u in de
gelegenheid zullen stellen hier schriftelijk over te stemmen. Mededelingen
enz. worden als bijlage aan u verstuurd. Vragen kunnen ook schriftelijk
worden gesteld, die dan ook schriftelijk worden beantwoord, waarbij het
uitgangspunt is dat alle verenigingen dezelfde informatie krijgen.

Wij betreuren het dat wij dit zo (moeten) voorstellen, maar nood breekt soms
wet. Leden die zich in bovenstaande absoluut niet kunnen vinden, worden
verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken, onder opgaaf van redenen, waarna
wij als bestuur daarover een beslissing zullen nemen. Wordt het schriftelijk
afgehandeld, dan krijgt u de schriftelijke stukken nagestuurd (zoals
ingekomen stukken, bestuursmededelingen, kasverslag, enz.).

Wij hopen op uw begrip, en u zal van ons begrijpen dat wij het liever anders
zouden hebben gezien, maar om enerzijds alles zijn voortgang te laten
hebben, en anderzijds recht te doen aan ons aller mening denken wij er goed
aan te doen u conform het bovenstaande voor te stellen.

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties, laat het ons weten.

Voor nu, wilt u uiterlijk 23 maart a.s.:

– uw stem uitbrengen over de agendapunten 9, 10, 11, 12 en 13.
– uw vragen voor de rondvraag schriftelijk stellen
– het aantal leden van uw vereniging doorgeven

Namens het bestuur, L.J. Krijgsman (secretaris)

 2

AGENDA
1. Opening voorzitter.

2. Appèl afgevaardigden/kiesmannen.

3. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 30 maart 2020.

4. Ingekomen en uitgegane stukken.

5. Bestuursmededelingen.

6. Verslag kascontrolecommissie ZR en RR, décharge penningmeester en
bestuur over 2020.

7. Bespreking jaarverslag penningmeester.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2021.
– het bestuur stelt voor RR en LE te benoemen.

9. Bestuursverkiezing.
– aftredend en herkiesbaar: J. Dekkers.
– Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
schriftelijk, via hun vereniging, opgeven bij het bestuur.

10. Vaststelling vliegprogramma 2021.
– het bestuur stelt voor het Kringprogramma te volgen zoals dat nu
bekend is, en het aantal vluchten te tellen zoals de Afdeling heeft
voorgesteld te tellen, dit alles zonder dat de zondagvluchten en/of “de
vluchten op zondag los” tellen, doordeweekse vluchten wel te tellen, en
alles mits er sprake is van een gezamenlijke lossing.

11. Vaststelling kampioenschappen 2021.
– Voorstel van het Rayonbestuur is om de kampioenschappen 2021 als
volgt te vervliegen:
– Vitesse 5 van de 6 vluchten tellen
– Midfond 6 van de 7 vluchten tellen
– Jonge duiven 6 van de 8 vluchten tellen (uit J29 tot en met J36) óf
Jonge duiven 8 van de 10 vluchten tellen (uit J27 tot en met J36)
– Dagfond 4 van de 5 vluchten tellen (uit de vluchten E20 t/m E28; E30 is
een reservevlucht en telt zodra een eerdere vlucht op Afdelingsniveau
is uitgevallen).
– Overnachtfond 2 van de 2 vluchten tellen (A24 en A30).
– Natour 4 van de 5 vluchten tellen.
– Snelheid: alle genoemde vluchten tellen, dus met inachtneming van
aftrekvluchten, zoals hierboven staan vermeld bij vitesse, midfond,
jonge duiven en natour.
– Generaal: alle genoemde vluchten tellen, dus met inachtneming van
aftrekvluchten, zoals hierboven staan vermeld.

 3
– Per onderdeel is er een onaangewezen, aangewezen en
duifkampioenschap. Onaangewezen kampioenschap: 1 op 10 (met
afrondingsregel conform NPO) Aangewezen kampioenschap: 2 van de
bovenste 3 getekende duiven tellen. Punten bij elkaar opgeteld en
gedeeld door twee.
– Geen hokkampioenschap te organiseren (een veelvoud en wirwar aan
kampioenschappen).
– Uitslagen: 1 op 4. Startend met 1000 punten en aflopend naar 0.

 Pré-advies bestuur: wij hebben vernomen dat het laten bijhouden van andere
kampioenschappen dan de Afdeling aan Compuclub heeft doorgegeven
behoorlijk veel geld kost. De door het bestuur voorgestelde
kampioenschappen zijn dus én relatief goedkoop van Compuclub te
verkrijgen, én voor het overige zonodig (als het te duur wordt bij Compuclub)
eenvoudig zelf uit te rekenen. Om genoemde reden heeft u de keuze bij de
jonge duiven: 6 van de 8 vluchten laten tellen, of 8 van de 10. Het bestuur
vindt eigenlijk dat vluchten als Beek en Donk en Tilburg op Rayonniveau
zouden moeten tellen, maar omdat het prijskaartje (voor andere
kampioenschappen dan de Afdeling) niet bekend is, willen wij als bestuur
graag enerzijds uw oordeel horen: 6 van de 8 of 8 van de 10 tellen, met de
restrictie dat als de kosten behorend bij 8 van de 10 (als de meerderheid
daarvoor kiest) “veel te hoog zijn”, dat het bestuur dan mandaat heeft om
alsnog te besluiten tot 6 van de 8 tellen.

12. Bespreking attractievluchten 2021. Het bestuur stelt voor:
– 5 attractievluchten vast te stellen in de weekenden van Burdinne
24/04/21 (V), Sermaises 22/05/21 (D), Chalons en Champagne
12/06/21 (M), Duffel 24/07/21 (J) en Burdinne 28/08/21 (N);
– wordt een attractievlucht niet gezamenlijk vervlogen, dan schuift de
attractie door naar de eerstvolgende vlucht van het betreffende
onderdeel; is er dan nog geen gezamenlijke vlucht dan vervalt de
attractievlucht;
– deelname kost aan vaste inleg € 2,50, waarna automatisch elke duif op
de attractievluchten € 0,10 aan inleg kost. Per vlucht maximaal 1 prijs
per liefhebber.
– de te vervliegen prijzen te stellen op 20 hoofdprijzen, en voor elke
vereniging 2 verenigingsprijzen.

13. Vaststelling feestavond. Het bestuur stelt voor:
– de feestavond op donderdag 30 december 2021 te organiseren in het
gebouw van PV De Luchtbode te Enter.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Namens het bestuur, L.J. Krijgsman (secretaris)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: